astitranslations - Tuition Nauczanie
   
 
  Astitranslations - Hubert Napiórski
  Tuition Nauczanie
  Kursy Standardowe
  Kursy egzaminacyjne
  Business English
  Translations Tłumaczenia
  Kontakt - Contact
  Licznik
Mam bardzo  długie doświadczenie w pracy z językiem angielskim i nauczaniem
tegoż na różnych poziomach, przy użyciu różnych technik i
dodatkowych materiałów pomocniczych.
Jako swój atut podaję zawsze wzmożoną empatię i uwagę jaką przykładam do
 tego co dzieje się na prowadzonych przeze mnie zajęciach i uwagi jaką
 zwracam na indywidualne cechy każdego ze słuchaczy - staram się
 dostosować zajęcia do ich zainteresowań, sprawiając, żeby zajęcia były
 urozmaicone, ciekawe, a jednocześnie były niepozbawione elementu
praktycznego, który jest dla mnie podstawowy- słuchacz powinien
 wychodzić z zajęć z poczuciem, że jego czas nie został zmarnowany i choć
 mała część tego co przyswoił i poznał na zajęciach może być pomocne w
życiu codziennym.Jestem wymagający, ale jednocześnie dbam o
 dobrą atmosferę na zajęciach.Z racji bardzo szerokich zainteresowań
 staram się możliwie urozmaicać zajęcia, jeśli oczywiście grupa słuchaczy
jest tym zainteresowana.

My experience in teaching English and working with this language at different 
levels of proficiency is quite long. I utilize different teaching techniques and
additional materials.
My asset is empathy and the attention I give to the course of action during my
classes and the individual features of each of the students - I try to adapt the
classes to their interests making  them more variable, amusing and
foremostly practical - which is a crucial issue to me. The student needs to
have a feeling of a purposeful time which leads to the point where he/she can use
the knowledge in his/her life.
I am demanding but at the same time I do care for a good atmosphere during my classes.
The  wide range of my interests makes the classes I manage variable,  of course
if the group is interested.Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja